kloosterwiekers Logo

Grootse optocht & bijbehorende verkeersmaatregelen op zaterdag 18 februari

Zaterdag 18 februari 2023, vanaf 14:00 uur is het weer zover, de carnavalsoptocht van De Kloosterwiekers in Ter Apel! Voor de carnavalsvereniging, Politie Noord – Nederland, brandweer, geneeskundige dienst, provincie Groningen en de gemeente Westerwolde reden om nog eens goed naar de veiligheid te kijken.

Ons verzoek aan u….

Evenals voorgaande jaren, worden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen, maar daarnaast verzoeken wij u om op zaterdag 18 februari 2023, van 09.00 tot 18.00 uur, géén voertuigen te parkeren in uw straat, als u aan de route woont. Zo hebben de hulpverleningsdiensten vrije doorgang bij eventuele calamiteiten. Indien u niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein, verzoeken wij u vriendelijk uw voertuig zoveel mogelijk aan de uiterste zijde van de rijbaan te parkeren.

Verder worden onderstaande verkeersmaatregelen genomen: (Dit is een samenvatting van het verkeersbesluit, en niet uitputtend. In geval van interpretatieverschillen is het verkeersbesluit leidend.)

1. Gehele wegafsluiting:

– Route van de grote optocht. Vanaf 12.00 tot 18.00 uur de Havenstraat. De Viaductstraat vanaf de Mercuriusweg, Hoofdstraat, Stationsstraat, de Oude Weg tot aan de Sellingerstraat, de Oude Weg tot aan de Ruitenkamp en de Westerstraat tussen de Viaductstraat en de Kloosterveenweg voor alle rijverkeer;

– Rütenbrockerweg, tussen de N366 en Barnflair Oost, van 09.00 tot 12.00 uur, voor alle rijverkeer (i.v.m. opstelling van de carnavalswagens van De Bultruters). Van 11.00 13.30 uur tijdens de passage van de optocht van de Bultruters, Munnekemoer Oost vanaf de Matenweg tot aan de Rütenbrockerweg, Barnflair Oost, Oosterstraat, Boslaan t/m de Sellingerstraat, Sellingerstraat vanaf de Boslaan tot en met de Havenstraat;

– Westerstraat tussen de Viaductstraat en de Kloosterveenweg van 13.00 tot 18.00 uur.

2. Eenrichtingsverkeer zaterdag 18 februari van 11.00 tot 18.00 uur:

– Kloosterveenweg, inrijden vanaf de Westerstraat, uitgezonderd (brom)fietsers;

– Hoofdkade, inrijden vanaf het Hooiland, uitgezonderd (brom)fietsers;

3. Stopverboden:

– Kloosterveenweg; vanaf vrijdag 17 februari 18.00 uur tot zaterdag 18 februari 18.00 uur;

– Hoofdkade, kanaalzijde + beide zijden tussen het Hooiland en de Runde vanaf vrijdag 17 februari 18.00 uur tot zaterdag 18 februari 18.00 uur;

– Stationsstraat, westzijde tussen Havenstraat en Hoofdstraat op zaterdag 18 februari van 09.00 uur tot 18.00 uur.

4. Snelheidsbeperking tot 50 km/uur:

– N366 t.p.v. aansluiting Barnflair.

5. Gehele wegafsluiting (i.v.m. opbouw en plaatsing feesttent):

– Parkeerterrein Mantsholtpark vanuit de richting Havenstraat vanaf 13 februari 07.00 uur tot dinsdag 21 februari 16.00 uur;

– Het ten oosten van de RSG Ter Apel gelegen, asfaltpad vanaf de fietsenstalling in de richting van het parkeerterrein van 17 februari 16.00 uur tot 20 februari 07.00 uur;

– Verbindingsweg van parkeerplaats Oude Weg/Stationsstraat naar parkeerplaats Dr. Mansholtpark van 18 februari 18.00 uur tot 19 februari 03.30 uur.

– De Havenstraat tussen de Reigerhof en de inrit naar het woonzorgcomplex “De Heemborgh van 18 februari 18.00 uur tot 19 februari 03.30 uur.

 

Wanneer het strikt noodzakelijk is dat u tijdens de tijden van de afsluiting de afgesloten wegen gebruikt, vraagt u dan daarvoor toestemming aan de aanwezige verkeersregelaars of de politie. De gemeente verleent geen ontheffingen. Wij willen u erop wijzen dat de gemeente Westerwolde een wegsleepverordening kent, dit betekent dat fout geparkeerde voertuigen weggesleept kunnen worden. Eventuele vragen kunt u mailen naar info@kloosterwiekers.nl